دره نجیب

دره نجیب
دره نجیب یکی از مسیرهای صعود به شیرکوه می باشد.10
نجمه | چهارشنبه 21 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌ها
واژه کلیدیدرهنجیب
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی