خانه مخروبه

خانه مخروبه
خانه روستایی كه به علت عدم استفاده (مهاجرت به شهرها) به این شكل در امده 00
مجید | سه‌شنبه 20 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید