درخت بید پیر

درخت بید پیر
این درخت در نزدیكی چشمه غربالبیز قرار دارد00
مجید | شنبه 25 اسفند 1386
محمد | شنبه 25 اسفند 138600
عكس قشنگیه!
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هایزد
واژه کلیدیدرختبیدپیر
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386