ابوالهل کوچک

ابوالهل کوچک
نجمه فرشیشنبه 18 اسفند 1386 | 15 سال پیششکلی که در این کوه ایجاد شده تا حدی شبیه مجسمه ابوالهل در مصر میباشد و در روستای طزرجان یزد قرار دارد. در مصر مجسمه باستانی ابوالهول یک معما نامیده شده است چراکه این مجسمه با ظاهر رمزگونه اش به انسان خیره می شود تا زمانی که نگاه ازآن گرفته شود. زمان و هدف ساخت این مجسمه بزرگ که به صورت سر انسان و بدن شیر است هنوز معمایی برای باستان شناسان است. بسیاری از کارشناسان براین عقیده هستند که مجسمه ابوالهول در زمان ساخت اهرام مصرکه در نزدیکی آن قرار دارند ساخته شده است و قدمت ساخت آنها به 4400 سال پیش برمی گردد. بعضی ازحدس و گمانها درمورد ابوالهول حاکی ازاینست که این مجسمه قرنها قبل از ساخت اهرام مصر بوسیله تمدن گمشده بنا گردیده است, حتی اینطورکه بیان می کنند بینی گمشده مجسمه هم نشان از آنست. ابوالهول بر اثر تراشیدن و کنده کاری سنگ آهک جامد بوجود آمده است. در طول هزاران سال که این مجسمه درمعرض هوا وعناصر مختلف قرار دارد آسیبهایی به آن وارد آمده است به عنوان مثال بخاطر بادهایی که در صحرا می وزند و شنها را جابه جا می کنند این مجسمه تا شانه هایش درون شن دفن شده است. شکلی که در این کوه ایجاد شده مرا به یاد مصر می اندازد و با وجود شباهت اندکش تفاوتهای بسیاری با ابوالهل باستان دارد،از جمله آنکه به قول دکتر شریعتی ،دست آن برادر که خویش سالهای سال ماست در به کارگیری آن نقشی نداشته است!دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهابوالهلکوچک963 بازدید