نقشه کلیک تا بندپی

نقشه کلیک تا بندپی
این نقشه توسط GPS و دقت بالا از مسیر روستای كلیك تا بندپی تهیه شده است. در صورت درخواست فایل GPS آن برای من پیام بفرستید.بابک | چهارشنبه 23 آبان 13861123 بازدید
دل جنگل کلیکاین عكس را دوست خوبم آقای محمد عباسی گرفتند. جنگل كلیك (Keliyak)
روستای نیتلروستای نیتل از توابع كجور
روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل
راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
واژه کلیدینقشهکلیکبندپی
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از دوشنبه 7 خرداد 1386مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم‌افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی بنیانگذار نمای ایران IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com