نقشه کلیک تا بندپی

نقشه کلیک تا بندپی
این نقشه توسط GPS و دقت بالا از مسیر روستای كلیك تا بندپی تهیه شده است. در صورت درخواست فایل GPS آن برای من پیام بفرستید.20
بابک | چهارشنبه 23 آبان 1386
دل جنگل کلیکاین عكس را دوست خوبم آقای محمد عباسی گرفتند. جنگل كلیك (Keliyak)
روستای نیتلروستای نیتل از توابع كجور
روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل
راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدینقشهکلیکبندپی