نقشه کلیک تا بندپی

نقشه کلیک تا بندپی
بابک ارجمندیچهارشنبه 23 آبان 1386 | 16 سال پیشاین نقشه توسط GPS و دقت بالا از مسیر روستای كلیك تا بندپی تهیه شده است. در صورت درخواست فایل GPS آن برای من پیام بفرستید.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمازندرانکلید‌واژهنقشهکلیکبندپی1394 بازدید
  • دل جنگل کلیکاین عكس را دوست خوبم آقای محمد عباسی گرفتند. جنگل كلیك (Keliyak)
  • روستای نیتلروستای نیتل از توابع كجور
  • کفش دوزک
  • روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل
  • راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...