کاروانسرای سنگی

کاروانسرای سنگی
کاروانسرای سنگی به ترکی (داش کاروانسراسی) در جاده کمربندی زنجان-میانه روبروی ایستگاه قطار زنجان وافع شده است. کاروان‌سرای سنگی که از نوع کاروان‌سراهای برون شهری بوده، در قرن یازدهم هجری قمری، به دستور شاه عباس صفوی خارج از بافت قدیم شهر زنجان ساخته شده است. این بنا به دلیل تغییر کاربری هم اکنون به عنوان سفره خانه سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. پلان این كاروان‌سرا به سبک چهار ایوانی است، حجره های آن در یک طبقه قرار گرفته‌اند و سقف‌ ها از نوع قوسی هستند. استفاده از سنگ به عنوان مصالح اصلی در ساخت كاروان‌سرا باعث شده است كه این بنا با عنوان کاروان سرای سنگی و در زبان محاوره ای داش کاروان‌سرا معروف شود. این بنا از لحاظ این كه تنها بنای باقی مانده از کاروان سراهای زنجان است دارای اهمیت فراوانی است. بنای کاروان‌سرای سنگی كه روبروی راه آهن شهرستان زنجان و در خیابان خیام این شهر واقع شده، با شماره 2128 به ثبت رسیده است فاطمه وفائیان | شنبه 12 آبان 1386823 بازدید
واژه کلیدیکاروانسرایسنگی
فاطمه وفائیان هموند از چهارشنبه 9 آبان 1386بلند پایه ترین مردم در اندیشه ، آن است كه خود را از كنكاش بی نیاز نداند . امام علی (ع) مشخصات من : متولد 1355 خورشیدی متاهل دارای یك پسر (6 ساله) كارمند لیسانس حسابداری بزرگترین آرزو : داشتن ایرانی آباد ، آزاد ، آرام برای آیندگان .