مجموعه رختشویخانه

مجموعه رختشویخانه
رختشویخانه پیش از این که تبدیل به بنای زیبای فعلی شود محلی بوده است در پرتراکم ترین منطقه شهر که زنان از آن برای شستن رختهایشان استفاده می کرده اند. بنای اولیه در دوران قاجاریه بین دو محله مرکزی و اصلی شهر یعنی عباسقلی خان و بابا جمال چوقوری (گودال بابا جمال) ساخته می شود. ساخت بنای فعلی اما به دوران زمامداری پهلوی اول ، به سال 1307 باز می گردد. این بنا به دستور و با بودجه علی اکبر خان توفیقی ، رئیس بلدیه وقت و به دست دو برادر به نامهای مشهدی اکبر معمار و مشهدی اسماعیل بنا ساخته شده است.بنای رختشویخانه در قامت بنای فعلی ساخته شود تا زنانی که لباسهای خانواده معمولا پرجمعیت شان را می شستند بتوانند از آن استفاده کنند. قسمت اول بخش سرایداری است که شامل حیاط و بنایی است که سرایدار رختشویخانه در آن زندگی می کرده اند. سرایدار رختشویخانه توسط رئیس بلدیه تعیین می شده است و تا سالها شخصی به نام اصغرخان و همسرش معصومه خانم سرایداری این بنا را به عهده داشته اند. بخش دوم هم که با چند پله بزرگ پایین تر از سطح زمین می رود ، بنای اصلی رختشویخانه است. خود این بنای کاربردی به 4بخش تقسیم می شود. قسمت اول خزینه یا محل جمع شدن آب بوده است که آب قنات حاج میربهائالدین آن را سرشار از آبهای زیرزمینی پاک می کرده است. اگر به دیدن بنای رختشویخانه رفتید می توانید این بخش بنا را از بوی نایی بشناسید که هنوز انگار لابه لای منفذ دیوارها ماندگار شده است. قسمتهای بعدی شامل 3 حوض می شود که در امتداد هم قرار دارند و آب از سرریز حوض اول به حوض دوم و از سرریز حوض دوم به حوض سوم می رسیده است. حوض اول مخصوص آب خوراکی بوده است. کسی حق نداشته در این حوض چیزی بشوید. حوض دوم مخصوص آب کشی ظروف آشپزخانه بوده ، مجرای آب حدفاصل حوض دوم و سوم مخصوص شستن لباسهای نسبتا تمیز و بالاخره حوض سوم محل شستن لباسهای آلوده و نیز لباسهای افرادی بوده که بیماری مسری داشته اند. سالن بزرگ و طولانی رختشویخانه بر ستونهای بلندی تکیه می کند که با یک پرسپکتیو زیبا در امتداد سالن ساخته شده اند. کل بنا با سنگهایی ساخته شده که از معادن سنگ روستای "اژدهاتو" در نزدیکی زنجان استخراج شده و پس از حجاری با گاری های دواسبه بلدیه به محل ساختمان منتقل شده است. این سنگها را مخلوطی از لاشه سنگ و ساروج به هم پیوند داده است. روی سقف دریچه هایی تعبیه شده که هم ورودی نور است و هم خروجی هوا. یک دستگاه تهویه متبوع باستانی. اگر به زنجان رفتید و اگر از بنای رختشویخانه بازدید کردید ، بدانید که همان نزدیکی ها عمارت ذولفقاری قرار دارد که یکی دیگر از دیدنی های زنجان است. فاطمه وفائیان | چهارشنبه 9 آبان 1386797 بازدید
محمد جالب بود .چهارشنبه 9 آبان 1386 | 14 سال پیش
فاطمه وفائیان هموند از چهارشنبه 9 آبان 1386بلند پایه ترین مردم در اندیشه ، آن است كه خود را از كنكاش بی نیاز نداند . امام علی (ع) مشخصات من : متولد 1355 خورشیدی متاهل دارای یك پسر (6 ساله) كارمند لیسانس حسابداری بزرگترین آرزو : داشتن ایرانی آباد ، آزاد ، آرام برای آیندگان .