پارک جنگلی سیسنگان ـ نور

پارک جنگلی سیسنگان ـ نور
پارک جنگلی سیسنگان واقع در ابتدای جاده نور محمود آباد با طبیعت بکر و درختان کهن که در حاشیه دریای خزر و با فاصله بسیار اندک از ساحل گسترده شده است،تنها منظره نازیبای این پارک زباله هاییست که در گوشه و کنار توسط برخی از گردشگران بدون توجه به سطلهای تعبیه شده رها گردیده که حقیقتا لقبی جز دشمن طبیعت لایق آنها نیست. بیائید از نعمتهایی که خداوند در اختیارمان قرار داده است درست استفاده کنیم.مسعود | دوشنبه 30 مهر 1386834 بازدید
نمای ایران تصویر زیبایی است.دوشنبه 30 مهر 1386 | 15 سال پیش
بابک سحرانگیز است. خسته نباشید...دوشنبه 30 مهر 1386 | 15 سال پیش
مسعود مومن زاده نائینیهموند از يكشنبه 22 مهر 1386