پاسارگاد

پاسارگاد
پاسارگاد، مقبره داریوش پادشاه ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیش. این مقبره در نزدیکی تخت جمشید در استان فارس قرار دارد. 00
سید احمد | شنبه 14 مهر 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپاسارگاد
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386