تخت جمشید

تخت جمشید
تخت جمشید پایتخت حکومتی ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیش00
سید احمد | شنبه 14 مهر 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیتختجمشید
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386