رنگین کمان

رنگین کمان
پس از بارانبابک | سه‌شنبه 3 مهر 1386
بابک عكس زیبایی است. رنگین كمان خیلی حرف‌ها برای گفتن دارد، مهم این‌ است كه بتوان زبان زیبایی را درك كرد. آقای ارجمندی، خسته نباشید.سه‌شنبه 3 مهر 1386 | 14 سال پیش
واژه کلیدیرنگینکمان