رنگین کمان

رنگین کمان
بابک ارجمندیسه‌شنبه 3 مهر 1386 | 16 سال پیشپس از باراندسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمازندرانکلید‌واژهرنگینکمان977 بازدید
بابک عكس زیبایی است. رنگین كمان خیلی حرف‌ها برای گفتن دارد، مهم این‌ است كه بتوان زبان زیبایی را درك كرد. آقای ارجمندی، خسته نباشید.سه‌شنبه 3 مهر 1386 | 16 سال پیش