تخت جمشید 2

تخت جمشید 2
تخت جمشید پایگاه حكومتی ایران در حدود 2500 سال پیش00
سید احمد | دوشنبه 26 شهريور 1386
محمد | دوشنبه 26 شهريور 138600
هنوزم عظمت داره!
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیتختجمشید
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386