پل خشتی لنگرود

پل خشتی لنگرود
پل خشتی لنگرود در مرکز شهر و بر روی رودخانه لنگ رود واقع شده است00
یوسف | دوشنبه 26 شهريور 1386
حامد صابریان | دوشنبه 26 شهريور 1386 | 00
ممنون از شما همشهری های عزیز لنگرودی
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیخشتیلنگرود
یوسف روحییوسف روحیعضویت از دوشنبه 26 شهريور 1386