آبگرم لاویج

آبگرم لاویج
در جاده نور-چمستان 2-3 كیلومتری چمستان ، سمت راست جاده ای است كه در دل كوه و جنگل ما را به سمت روستایی می برد بنام لاویج كه علاوه بر طبیعت رویایی و طراوت و رایحه زندگی ، دارای چشمه آبگرم نیز می باشد.00
سید مجتبی | سه‌شنبه 30 مرداد 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبگرملاویج
سید مجتبی شهیدیعضویت از سه‌شنبه 23 مرداد 1386