محوطه‌ باستانی‌ مارلیک‌ - رودبار

محوطه‌ باستانی‌ مارلیک‌ - رودبار
محمد ارجمندیسه‌شنبه 9 مرداد 1386 | 16 سال پیشدر كرانه‌ شرقی‌ سفیدرود رودبار، دره‌ زیبایی‌ به‌ نام‌ «گوهررود» وجود دارد. كه‌ درمیان‌ آن‌ تپه‌های‌ كوچك‌ و بزرگی‌ از دوران‌ باستان‌ به‌ جای‌ مانده‌ است‌. در میان‌ تپه‌ها، پنج‌ تپه‌ مارلیك‌، زینب‌بیجار، پیلاقلعه‌ و جازم‌ كول‌ مهّم‌تر و غنی‌تر از دیگر تپه‌ها هستند. تپه‌ مارلیك‌ یك‌ تپه‌ طبیعی‌ و صخره‌ای‌ ازسنگ‌های‌ سولفات‌ آهن‌ است‌. گروهی‌ از پژوهش‌ گران‌ معتقدند نام‌ مارلیك‌ برگرفته‌ از مارهای‌ انبوهی‌ است‌ كه‌ دراین‌ تپه‌ زندگی‌ می‌كنند. گروهی‌ اعتقاد دارند كه‌ گنجینه‌ مارلیك‌ به‌ قوم‌ آمارد تعلّق‌ دارد. در بررسی‌ تپه‌های‌ باستانی‌منطقه‌ انبوهی‌ ظروف‌ شكسته‌ سفالی‌ دیده‌ شده‌ است‌. در یكی‌ از تپه‌های‌ باستانی‌ دره‌ گوهررود، یك‌ گمانه‌ زنی‌آزمایشی‌ به‌ انجام‌ رسیده‌ و نتیجه‌ آن‌ كشف‌ دو مجسمه‌ كوچك‌ گاو مفرغی‌، دو مهر استوانه‌ای‌، چهارده‌ دكمه‌ طلاو دیگر آثار جالب‌ توجه‌ می‌باشد. همچنین‌ در این‌ تپه‌، آثار ساختمان‌ چهار دیواری‌ پدیدار شد كه‌ در حدود ۳۰متر مساحت‌ داشت‌ و به‌ نظر می‌آمد آرامگاه‌ یا معبد باشد. احتمال‌ می‌رود این‌ تپه‌، آرامگاه‌ خصوصی ‌فرمانروایان‌ و شاهزادگان‌ محلی‌ بوده‌ است‌ كه‌ در اواخر هزاره‌ دوّم‌ و اوایل‌ هزاره‌ اوّل‌ پیش‌ از میلاد در این‌ منطقه‌حكومت‌ می‌كرده‌ و مردگان‌ خود را، بنا بر سنن‌ و آیین‌های‌ قومی‌ به‌ همراه‌ اشیاء قیمتی‌ به‌ خاك‌ می‌سپرده‌اند. دراین‌ تپه‌ حدود ۲۵ آرامگاه‌ كشف‌ شد كه‌ در چند آرامگاه‌ بازمانده‌ استخوان‌های‌ انسان‌ بدست‌ آمد و در همه‌ اتاق‌ها،اشیایی‌ مانند ظروف‌ مفرغی‌، ظروف‌ سفالین‌، دكمه‌های‌ تزئینی‌، انواع‌ سرگرز، پیكان‌، خنجر، شمشیر،مجسمه‌های‌ برنزی‌ و سفالی‌، سرنیزه‌ و كلاه‌خود و... پیدا شد. پارچه‌های‌ به‌ دست‌ آمده‌ از تپه‌ مارلیك‌، نشانه‌ظهور و پیشرفت‌ صنعت‌ بافندگی‌ در هزاران‌ سال‌ پیش‌ در ایران‌، به‌ ویژه‌ در گیلان‌ هستند. در كاوش‌های‌ مارلیك‌ در حدود ۱۱ مُهر به‌ دست‌ آمد كه‌ خطها و نقش‌های‌ جالب‌ دارند. از آن‌ جمله‌، مهری ‌است‌ كه‌ روی‌ آن‌ خط‌ میخی‌ حك‌ شده‌ است‌. به‌ گفته‌ باستان‌ شناسان‌ این‌ مهرها به‌ هزار سال‌ پیش‌ از میلاد مربوط‌اند. كاوش‌های‌ مارلیك‌ یكی‌ از بی‌ سابقه‌ترین‌ كاوش‌های‌ جهان‌ است‌. در این‌ كاوش‌ها، همچنین‌ انبوهی‌ جام‌های‌ طلا، نقره‌، مفرغ‌، موزائیك‌، و چینی‌ بدست‌ آمده‌ است‌ و در میان‌ این‌ جام‌ها، «جام‌ مارلیك‌»بی‌ ماننداست‌ و از زر ناب‌ به‌ ارتفاع‌ ۱۸ سانتی‌ متر قالب‌ سازی‌ و ساخته‌ شده‌ است‌. نقش‌ وسط‌ جام‌، درخت‌ زندگی‌ است ‌و در دو سوی‌ درخت‌ دو گاو بال‌ دار دیده‌ می‌شود و در كف‌ جام‌، یك‌ گل‌ تزئینی‌ زیبا نقش‌ شده‌ است‌. مطلب و عكس از سی دی ایران كهنتر از تاریخ ۱۳۸۵ نشر ایرانگردان دسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیگیلانکلید‌واژهمحوطه‌باستانی‌مارلیک‌رودبار1474 بازدید