آبشار های دیار پاوه

  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
عدنان مرادیدوشنبه 9 ارديبهشت 1398 | 5 سال پیشروستای زیبای دشه در دامنه کوه آتشگا با چشمه های پر آب و آبشارهای بلند یکی از قطب های گردشگری ایران است که متاسفانه به دلیل عدم معرفی صحیح از دید گردشگران و علاقه مندان دور مانده است دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکرمانشاهکلید‌واژهپاوهآبشاردشه1407 بازدید
نمای ایران بسیار زیباست. سپاسپنجشنبه 12 ارديبهشت 1398 | 5 سال پیش
عبدل بسیار زیباستجمعه 17 خرداد 1398 | 4 سال پیش