آبشار های دیار پاوه

  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
  • آبشار های دیار پاوه
روستای زیبای دشه در دامنه کوه آتشگا با چشمه های پر آب و آبشارهای بلند یکی از قطب های گردشگری ایران است که متاسفانه به دلیل عدم معرفی صحیح از دید گردشگران و علاقه مندان دور مانده است 40
عدنان | دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
نمای ایران | پنجشنبه 12 ارديبهشت 139800
بسیار زیباست. سپاس
عبدل | جمعه 17 خرداد 139800
بسیار زیباست
سفر به روستای دشهآبشار زیبای دشه
پاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها
آبشار ملاندرآبشارهای شهرستان پاوە
گل هاى بهارىگل هاى بهارى
هَونقله زاز
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپاوهآبشاردشه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com