سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان

  • سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان
  • سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان
محمد ناصری فردچهارشنبه 13 تير 1397 | 5 سال پیشطی مطالعات میدانی که بر روی سنگ نگاره های ایران داشتیم، به نمادهایی بر روی دیواره ی کوه ها و دره ها برخورد می کردیم که رد پای آنها بر روی سکه های قدیمی مکشوفه در شبه جزیره کریمه و اوکران هم دیده می شد. برای نگارنده خیلی شگفت انگیز بود، شاید برای شما هموطن هم جالب باشد. با احترام ناصری فرددسته بندیسایر ویژگیهای فرهنگیمرکزیواژه کلیدیتیمرههنرهایصخرهسنگنگارهنماهایکهن950 بازدید
احمدرضا سلام خدا قوت بسیار زیبا و جالب است یاد آورند این است که در اوکراین هم اقوام ایرانی از قبیل سکاها و سرمت ومانند آن ها ساکن بوده اند و احتمالا نشان دهنده اشتراکات هنری و فرهنگی است .جمعه 2 شهريور 1397 | 5 سال پیش