سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان

  • سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان
  • سیر هنر کهن ایران به دیگر نقاط جهان
محمد ناصری فردچهارشنبه 13 تير 1397 | 5 سال پیشطی مطالعات میدانی که بر روی سنگ نگاره های ایران داشتیم، به نمادهایی بر روی دیواره ی کوه ها و دره ها برخورد می کردیم که رد پای آنها بر روی سکه های قدیمی مکشوفه در شبه جزیره کریمه و اوکران هم دیده می شد. برای نگارنده خیلی شگفت انگیز بود، شاید برای شما هموطن هم جالب باشد. با احترام ناصری فرددسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیمرکزیکلید‌واژهتیمرههنرهایصخرهسنگنگارهنماهایکهن1128 بازدید
احمدرضا سلام خدا قوت بسیار زیبا و جالب است یاد آورند این است که در اوکراین هم اقوام ایرانی از قبیل سکاها و سرمت ومانند آن ها ساکن بوده اند و احتمالا نشان دهنده اشتراکات هنری و فرهنگی است .جمعه 2 شهريور 1397 | 5 سال پیش