کوهستان قارون لرستان

  • کوهستان قارون لرستان
  • کوهستان قارون لرستان
اسفندیار خداییچهارشنبه 15 آذر 1396 | 6 سال پیشکوهستان قارون از جاذبه های گردشگری طبیعی استان لرستان است. در طول تاریخ قله قارون از نظر سیاسی و نظامی نقطه ای استراتژیک محسوب می شده است. زیرا در مرکز استان لرستان قرار گرفته است و بر مناطق اطراف مشرف است. افسانه هایی درباره گنج قارون در ادبیات بومی لرستان وجود دارد و در قله این کوه انفجارهای غیرمجازی برای دستیابی به آثار تاریخی انجام شده است. صعود به قله قارون چندان دشوار نیست. فاصله این کوه تا دورود کمتر از پانزده کیلومتر است. شما می توانید با اتومبیل از دورود در مسیر جاده دورود به قارون و چم چیت به دره پیامنی بیایید. ماشینها را در دره پیامنی پارک کنید. در مسیر این منطقه از چشمه پرویز عبور خواهید کرد. کمتر از سه ساعت کوهپیمایی تا قله فاصله دارید.lorna.blog.irدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هالرستانکلید‌واژهقاروندورودلرستانزاگرسجنگل2125 بازدید
عبدل طبیعت زیبا جمعه 8 دی 1396 | 6 سال پیش
علی دسلام واحترام درودها برشما طبیعت عالی برقرار باشیددوشنبه 14 اسفند 1396 | 5 سال پیش