آبشار ملاندر

آبشار ملاندر
یکی از دیدنی های شهرستان پاوە آبشارها هستند این آبشارها گاهی فصلی هستند و گاهی دائمی کە در میان درەهای اطراف پاوە دیدە می شوند یکی از این آبشارها آبشار فصلی ملاندر است کە از ترکیب دو نهربه وجود می آید و با ارتفاع بلندش هر رهگذری را به طرف خود می کشاند10
عدنان | شنبه 19 فروردين 1396
عبدل | يكشنبه 20 فروردين 139600
طبیعت زیبای ایران
نمای ایران | يكشنبه 20 فروردين 139600
سپاس
گل هاى بهارىگل هاى بهارى
روستای نِجار و قله‌ی زیبای هَونروستای نِجار و قله‌ی زیبای هَون
هَونقله زاز
سفر به روستای دشهآبشار زیبای دشه
آبشار های دیار پاوهآبشارها یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در هر منطقه هستند و سرزمین پاوه وهورامان را می توان سرزمین آبشارها نامید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبشارملاندر
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com