پاوە

  • پاوە
  • پاوە
یکی از زیباییهای شهرستان پاوە وجود کوەها و قلەهای سر بە فلک کشیدەەای است کە همچون مادری شهر را در آغوش کشیدەاند آبشارها چشمەهای پر آب آن شهر و شهرستان را خاص کردە است20
عدنان | شنبه 18 دی 1395
نمای ایران | دوشنبه 20 دی 139510
سپاس
عبدل | دوشنبه 20 دی 139510
قله های برفی
مجیدرضا | چهارشنبه 22 دی 139510
طبیعت مادر مهربان،آرام بخش.بسیار عالی
غروب پاوهشب رویایی پاوه
آبشار های دیار پاوهآبشارها یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در هر منطقه هستند و سرزمین پاوه وهورامان را می توان سرزمین آبشارها نامید
سفر به روستای دشهآبشار زیبای دشه
هَونقله زاز
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپاوە
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com