كوه زاز

كوه زاز
کوە تاریخی و سر بە فلک کشیدە زاز کە در زبان هورامی بە آن دوزخ می گویند و بە دوزخ زاز معروف است قلەی سخت با صخرەهای بلند و دارای غارهای متعدد است. این کوە در شمال غربی پاوە و در منطقە سردرە واقع است. دمانەهای آن دارای پوشش گیاهی متنوع و جنگل است.20
عدنان | دوشنبه 6 دی 1395
نمای ایران | سه‌شنبه 7 دی 139510
سپاس
عبدل | سه‌شنبه 7 دی 139510
طبیعت زیبای هورامان
آرام | يكشنبه 12 دی 1395 | 10
عالی ممنون
مجیدرضا | يكشنبه 26 دی 139510
زیبا و بکر.باتشکر
نرگس تلانهدر کوه‌پایه‌ی قله‌ی زیبا و بلند زاز منطقه‌ای بکر و پوشیده از گل‌های بنفش، آبی و سفید که گونه‌ای از گل نرگس می باشد قرار دارد...
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین
غروب پاوهشب رویایی پاوه
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزاز
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com