معمارى هورامان

معمارى هورامان
عدنان مرادیسه‌شنبه 30 آذر 1395 | 7 سال پیشمعمارى هورامان كه بر گرفته از مصالح طبیعت منطقه است علاوه بر استحكام در فصول سال با شرایط سرما خانه هایى گرم و در گرما خانه هایى خنك دارد چوب و سنگ و كاهگل مصالح این معمارى هستند از ویژگیهاى دیگر آن استفاده نكردن از مصالح در بین لایه هاى سنگ دیوار هاست كه به وسیله الوارهاى چوبى به نام دیمك مهار مى شونددسته‌بندیکردستانروستاهای ایرانکلید‌واژهمعمارىهوراما1205 بازدید
عبدل خانه های سنگی خشکه چین (بدون ملات) معماری هورامانسه‌شنبه 30 آذر 1395 | 7 سال پیش
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 30 آذر 1395 | 7 سال پیش