شاهو در مجموعه بزرگ زاگرس

  • شاهو در مجموعه بزرگ زاگرس
  • شاهو در مجموعه بزرگ زاگرس
محمد غریب معاذی نژادپنجشنبه 12 فروردين 1395 | 7 سال پیشدم کردن چای در پای برفاب کوهستاندسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکرمانشاهکلید‌واژهچایکوهستانشاهوزاگرس1169 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 12 فروردين 1395 | 7 سال پیش
عبدل نوش جانجمعه 13 فروردين 1395 | 7 سال پیش
بابک بسیار زیبا است. راستش زمان زیادی به این دو لیوان چای و چشم انداز پشتش خیره شدم و یاد خاطرات بسیاری کردم. خیلی سپاسيكشنبه 15 فروردين 1395 | 7 سال پیش