درخت جم هندی

درخت جم هندی
جم هندی در بلوچستان بسیار نایاب بوده و در شهرستان سرباز تا جائیکه اطلاع داریم فقط در باغ انبه نمونه آقای حاج بهرام بلیده ئی در شهر راسک یک اصله وجود دارد .طعم ان با جم محلی متفاوت بوده و بسیار خوش طعم است.عطاءاله | يكشنبه 5 مهر 1394
عبدل در دهه محرم در فین تابوتی نسبتا بزرگ درست میکنند که نماد خیمه و بارگاه اقا ابا عبدالله است و از شاخه های این درخت برای تزئین ان استفاده میکنند چون ماندگاری بالایی دارد و دیر پلاسیده میشوددوشنبه 4 آبان 1394 | 6 سال پیش
شالیزار شهر راسکشالیزارهای جنوب بلوچستان
راسکشهر راسک در شب
رودخانه فرعی پشامگ رود - راسک (سرباز)انتهای رودخانه پشامگ رود و ورودی آن به رود سرباز
رد پای اسب های پلنگ واره (آپا لوسا)سرخپوستان بومی امریکا در سنگ نگاره های کهن ایراننقش اسب پلنگ واره کشف شده در میان سنگ نگاره های نیکشهر بلوچستان (9000 پ.م.)
کوه های مریخی چابهاراین کوهها که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد