درخت جم هندی

درخت جم هندی
جم هندی در بلوچستان بسیار نایاب بوده و در شهرستان سرباز تا جائیکه اطلاع داریم فقط در باغ انبه نمونه آقای حاج بهرام بلیده ئی در شهر راسک یک اصله وجود دارد .طعم ان با جم محلی متفاوت بوده و بسیار خوش طعم است.عطاءاله | يكشنبه 5 مهر 13941459 بازدید
عبدل در دهه محرم در فین تابوتی نسبتا بزرگ درست میکنند که نماد خیمه و بارگاه اقا ابا عبدالله است و از شاخه های این درخت برای تزئین ان استفاده میکنند چون ماندگاری بالایی دارد و دیر پلاسیده میشوددوشنبه 4 آبان 1394 | 7 سال پیش