چشمه غربالبیز و خشکسالی

  • چشمه غربالبیز و خشکسالی
  • چشمه غربالبیز و خشکسالی
عبدل شعبانیيكشنبه 15 شهريور 1394 | 8 سال پیشدسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهایزدکلید‌واژهچشمهغربالبیزخشکسالی1188 بازدید
  • آدرشک مهریزیخچالی طبیعی در دل کویر
  • دشت سرسبز شده در مرکز ایرانزیبایی اردیبهشت در اطراف استان یزد
  • کوهستان در دل کویرمهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است...
  • زندگی گیاهان در بهارزیبایی های طبیعت و نشانه های آفریدگار قادر و مهربان
  • زندگیبه سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست، زنده باش...