چشمه غربالبیز و خشکسالی

  • چشمه غربالبیز و خشکسالی
  • چشمه غربالبیز و خشکسالی
عبدل | يكشنبه 15 شهريور 13941002 بازدید
آدرشک مهریزیخچالی طبیعی در دل کویر
دشت سرسبز شده در مرکز ایرانزیبایی اردیبهشت در اطراف استان یزد
کوهستان در دل کویرمهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است...
زندگی گیاهان در بهارزیبایی های طبیعت و نشانه های آفریدگار قادر و مهربان
زندگیبه سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست، زنده باش...
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی