طبیعت زیبای منطقه اوقچی بزرگ در مسیر آرامگاه خالد نبی

  • طبیعت زیبای منطقه اوقچی بزرگ در مسیر آرامگاه خالد نبی
  • طبیعت زیبای منطقه اوقچی بزرگ در مسیر آرامگاه خالد نبی
جمال زعیمی یزدیپنجشنبه 1 مرداد 1394 | 8 سال پیشدر دو طرف جاده مزارع گندم و سیفی کاری دیده میشود که به سبب شکل خاص تپه ها مناظر بی بدیلی را بوجود آورده به طوری که رانندگی در این مسیر را سخت میکنه و لحظه ای نمیتوان چشم از اطراف جاده برداشت و گام به گام قابهای زیبا یرای عکاسی دیده میشود که نمیتوان به سادگی از آنها گذشت . این دشتها در فصل تابستان همه به رنگ طلایی بوده و اگر هنگام غروب را برای عکاسی انتخاب کنید بی شک مناظر رویایی را ثبت خواهید کرد. عکس : جمال زعیمی یزدی - تیر94دسته بندیگلستاندشت‌ها، کویرها و جلگه‌هاواژه کلیدیاوقچیآرامگاهخالد نبی1373 بازدید
عبدل گلهای وحشی خشک . عکس زیبایی استجمعه 2 مرداد 1394 | 8 سال پیش
امان محمد از دید هنرمندانه شما عزیز متشکرميكشنبه 13 دی 1394 | 7 سال پیش