کلیچه نانی/ پاوه

کلیچه نانی/ پاوه
محمد غریب معاذی نژادپنجشنبه 21 خرداد 1394 | 8 سال پیشکلیچه نانی یکی از نانهای خوشمزه، با کیفیت عالی که ترکیباتی است از آرد، دوشاب (شیره توت) جهت زنگ و مزه ، خمیر ، روغن مایع ویا روغن کرمانشاهی (روغن حیوانی) شکر ، گاها شیر وترکیبات جزئی دیگر . این نوع نان یا شیرینی بسیار خوشمزه و مقوی بوده ومی تواند به عنوان یک وعد غذایی هم در نظر گرفته شود .پخت آن در هر شرایطی امکان پذیر است .ولی پخت آن با هیزم وآتش ، مزه وکیفیت آنرا افزایش می دهد این نوع کلیچه ها شاید در همه نقاط کردستان وجود داشته باشد در اورامان وپاوه هم کاربرد زیادی داشته ومخصوصا در ماه رمضان طرفداران بیشتری داشته و دارد . .در سالهای دور تر نزدیک به چهل سال پیش در هنگام فوت اشخاص، افراد نسبتا مرفه ، ساکن پاوه جهت کمک به نیازمندان وفقرا وشرکت عمومی در مراسم پرسه ،در صبحهای زود آنرا به صورت انبوه به مسجد می بردند وهرکس بر اساس نیازمندی خود وخانواده اش سهمیه ای دریافت می نمود وقران وفاتحه ای هم همزمان قرائت می گردید .دسته‌بندیغذاهای سنتیکرمانشاهکلید‌واژهکلیچهنانی2551 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 21 خرداد 1394 | 8 سال پیش
amir دلمون آب افتاد آقا محمد جمعه 22 خرداد 1394 | 8 سال پیش
عبدل پیش ما هم از همین نان موقع عید فطر درست میکنند و به همراه کلوچه ( همان بژی کرمانشاهی) و برای فاتحه اموات صبح عید بین مردم برای فاتحه بر سر مزار درگذشتگان پخش میکنند . بسیار خوشمزهدوشنبه 25 خرداد 1394 | 8 سال پیش
حسن نوش جان عزیزانم، نان بسیار لذیذی است، خدا قوت سازنده اشجمعه 5 تير 1394 | 8 سال پیش