زنبور داری در روستای خان آباد

  • زنبور داری در روستای خان آباد
  • زنبور داری در روستای خان آباد
  • زنبور داری در روستای خان آباد
  • زنبور داری در روستای خان آباد
  • زنبور داری در روستای خان آباد
تقی قاسمیچهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشزنبورداری در روستای خان آباد از دیر باز وجود داشته است و کشاورزان در کنار کارهای کشاورزی جهت تهیه مایحتاج خود به زنبور داری-مرغ داری- دامداری و گاوداری نیز می پرداخته اند .به دلایل مختلف چند سالی است که شغل هایی چون زنبورداری کم رنگ شده است. اما خوشبختانه مدتی است که تعدادی از اهالی روستا به زنبورداری پرداخته اند .در حال حاضر تعداد زنبوردارها در روستا ۵ نفر است. www.khanabad.irkhanabad.irدسته‌بندیمرکزیسایر ویژگیهای اجتماعیکلید‌واژهخان آبادخمین1665 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل مهاجرت زمستانه زنبورداران به مناطق جنوبی کشور خصوصا هرمزگان . به شهر ما فین هم می آیند و از گلهای مزارع خردل استفاده میکنند و تا نزدیک بهار که هوا گرم میشود در آنجا می مانندچهارشنبه 30 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
حامد کاری بسیار پرزحمت و حساس...انشاالله زندگی تون به شیرینی عسل باشهجمعه 1 خرداد 1394 | 8 سال پیش