کلبه های جنگلی در گیلان

  • کلبه های جنگلی در گیلان
  • کلبه های جنگلی در گیلان
تماشای کلبه های جنگلی روستاهای گیلان، انسان را به قصه های خیال انگیز دوران کودکی می کشاند. اینجا دیگر اثری از مدرنیته و صنعت نیست. هر چه هست پاکی و صفا و صمیمیت است. همزیستی زیبا و آشتی جویانه انسان است با طبیعت!مهرداد | يكشنبه 23 فروردين 13941409 بازدید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان