کلبه های جنگلی در گیلان

  • کلبه های جنگلی در گیلان
  • کلبه های جنگلی در گیلان
تماشای کلبه های جنگلی روستاهای گیلان، انسان را به قصه های خیال انگیز دوران کودکی می کشاند. اینجا دیگر اثری از مدرنیته و صنعت نیست. هر چه هست پاکی و صفا و صمیمیت است. همزیستی زیبا و آشتی جویانه انسان است با طبیعت!10
مهرداد | يكشنبه 23 فروردين 1394
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند