جاذبه های طبیعی کرمانشاه

جاذبه های طبیعی کرمانشاه
غلامحسین محبیدوشنبه 25 اسفند 1393 | 9 سال پیشجاده پاوه به نوسود درکرمانشاهدسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاسایر جاذبه‌های طبیعیکرمانشاهکلید‌واژهطبیعتکرمانشاهجاده1401 بازدید
عبدل رانندگی اینجا چه لذت همراه با ترسی ایجاد میکند . تقریبا شبیه جاده سی سخت است دوشنبه 10 فروردين 1394 | 9 سال پیش