جاذبه های طبیعی کرمانشاه

جاذبه های طبیعی کرمانشاه
جاده پاوه به نوسود درکرمانشاه10
غلامحسین | دوشنبه 25 اسفند 1393
عبدل | دوشنبه 10 فروردين 139400
رانندگی اینجا چه لذت همراه با ترسی ایجاد میکند . تقریبا شبیه جاده سی سخت است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید