عشایر كلیبر

عشایر كلیبر
عشایر شهرستان كلیبر در اوایل پاییز. عشایر كلیبر مردمی ساده و بسیار مهمان نواز هستند كه با امكانات كاملاً ابتدایی زندگی می گذرانند.20
محمد | يكشنبه 24 اسفند 1393
قلعه بابكقلعه بابك (قلعه جمهور) در 3 كیلومتری شهرستان كلیبر.
مژده بهارشكوفه های زیبای بهاری در دره مكیدی
دره مكیدیدره مكیدی در 22 كیلومتری جنوب غربی شهرستان كلیبر.
زیبایی های منطقه ارسبارانگوشه ای از زیبایی های منطقه ارسباران آذربایجان
زنان عشایر آذربایجانزنان عشایر منطقه آذربایجان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانعضویت از دوشنبه 18 اسفند 1393