تپه های رنگارنگ

  • تپه های رنگارنگ
  • تپه های رنگارنگ
محمد نورمحمديانچهارشنبه 20 اسفند 1393 | 8 سال پیشتپه های رنگارنگ خواجه در جاده تبریز-اهر و در نزدیكی های شهرستان خواجه واقع گردیده. این تپه ها دارای چشم انداز بسیار زیبا می باشند.دسته بندیآذربایجان شرقیدشت‌ها، کویرها و جلگه‌هاواژه کلیدیتپهرنگارنگخواجهمسابقه1189 بازدید