تپه های رنگارنگ

  • تپه های رنگارنگ
  • تپه های رنگارنگ
محمد نورمحمديانچهارشنبه 20 اسفند 1393 | 8 سال پیشتپه های رنگارنگ خواجه در جاده تبریز-اهر و در نزدیكی های شهرستان خواجه واقع گردیده. این تپه ها دارای چشم انداز بسیار زیبا می باشند.دسته‌بندیآذربایجان شرقیدشت‌ها، کویرها و جلگه‌هاکلید‌واژهتپهرنگارنگخواجهمسابقه1304 بازدید