آبنیک (آب نیک)

  • آبنیک (آب نیک)
  • آبنیک (آب نیک)
بابک ارجمندیپنجشنبه 14 اسفند 1393 | 9 سال پیشروستای زیبای آبنیک از روستاهای منطقه رودبار قصران - شهرستان شمیران استان تهران است. این روستا یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان شمیران است. مسیر اصلی صعود به قله های جانستون و یونزا از این روستا شروع می شود. در بیشتر مسیر صعود به این قله ها آب وجود دارد. یک روز و شب کمپینک در خارج از ده و در ابتدای مسیر صعود و در تابستان بسیار خاطره انگیز می گردد. دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاسایر جاذبه‌های طبیعیتهرانکلید‌واژهآبنیککمپینگشمیرانفشمرودبارقصرانجانستونیونزا2264 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 14 اسفند 1393 | 9 سال پیش
  • تنگه یونزاتنگه یونزا در انتهای مسیر فشم یه گرمابدر
  • قله خلنوتک قله خلنو سومین قله مرتفع البرز مرکزی واقع در شمال شمشک و رودبار قصران از شمال به دره رودخانه وارنگرود از شرق به دشت لار و ...
  • دشت هویجدشت هویج - منطقه لواسان - افجه
  • آبشار قو (سفیدآب) - لارآبشار قو (سفیدآب) یکی از زیباترین چشم اندازهای طبیعی دشت لار است. این آبشار در استان مازندران و در میانه مسیر قدیمی رودبار قصران به بلده واقع شده است.
  • زمستان روستای آهارزمستان و برف سنگین اطراف روستای آهار - 1384