انگور سیاه

  • انگور سیاه
  • انگور سیاه
  • انگور سیاه
  • انگور سیاه
  • انگور سیاه
عدنان مرادیچهارشنبه 13 اسفند 1393 | 8 سال پیشتپه ها و کوه پایه های منطقه پاوه مملو از تاکستان هایی است که به کاشت درختان مو اختصاص یافته است این تاکستان ها به علت مقاومت در برابر بی آبی به صورت دیم نهال گذاری می گردد و پس از بلند شدن شاخه ی اصلی که به صورت بُته و درختچه در می آید بریده می شود. این کار چندین سال ائامه یافته تا بُته دارای شاخه های جانبی می گردد . میوه سیاه رنگ و شیرین آن با توجه به دیم بودن سرشار از مواد طبیعی و ارگانیک است ای درختان از هیچ کود شیمیایی تغذیه نمی کنند . انگور به دست آمده به صورت کشمش و شربت مصرف می شود.دسته بندیسایر جاذبه‌های طبیعیگیاهان و جانورانواژه کلیدیانگورسیاهپاوه1107 بازدید
بابک شربت بی نظیری می شود.چهارشنبه 13 اسفند 1393 | 8 سال پیش
عبدل در منطقه بشاکرد هرمزگان میوه وحشی سیاه و ریز وجود دارد که من یک بار که برای ماموریتی در منطقه بودم از آن خوردم بومیان میگفتند فصل برداشت از آن عید نوروز تا کمی بعد عید است و در بازار میناب بفروش میرسانند . خیلی خوشمزه بود. این را دیدم یاد آن افتادمچهارشنبه 13 اسفند 1393 | 8 سال پیش
محمد بسیارزیبا وهنری سپاسپنجشنبه 14 اسفند 1393 | 8 سال پیش