انگور سیاه

  • انگور سیاه
  • انگور سیاه
  • انگور سیاه
  • انگور سیاه
  • انگور سیاه
تپه ها و کوه پایه های منطقه پاوه مملو از تاکستان هایی است که به کاشت درختان مو اختصاص یافته است این تاکستان ها به علت مقاومت در برابر بی آبی به صورت دیم نهال گذاری می گردد و پس از بلند شدن شاخه ی اصلی که به صورت بُته و درختچه در می آید بریده می شود. این کار چندین سال ائامه یافته تا بُته دارای شاخه های جانبی می گردد . میوه سیاه رنگ و شیرین آن با توجه به دیم بودن سرشار از مواد طبیعی و ارگانیک است ای درختان از هیچ کود شیمیایی تغذیه نمی کنند . انگور به دست آمده به صورت کشمش و شربت مصرف می شود.40
عدنان | چهارشنبه 13 اسفند 1393
بابک | چهارشنبه 13 اسفند 139320
شربت بی نظیری می شود.
عبدل | چهارشنبه 13 اسفند 139310
در منطقه بشاکرد هرمزگان میوه وحشی سیاه و ریز وجود دارد که من یک بار که برای ماموریتی در منطقه بودم از آن خوردم بومیان میگفتند فصل برداشت از آن عید نوروز تا کمی بعد عید است و در بازار میناب بفروش میرسانند . خیلی خوشمزه بود. این را دیدم یاد آن افتادم
محمد | پنجشنبه 14 اسفند 139310
بسیارزیبا وهنری سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیانگورسیاهپاوه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com