جنگل در مه

جنگل در مه
هوای مه آلود در روستای زنگولاب در ارتفاعات جنگل گلستان10
محمد | دوشنبه 11 اسفند 1393
نمای ایران | دوشنبه 11 اسفند 139310
زیباست
روستای زنگولابروستای زنگولاب در ارتفاعات جنگل گلستان و در اطراف شهر مینودشت قرار دارد. متاسفانه ساخت و سازهای اخیر حالت بکری منطقه را به خطر انداخته است.
روستای زنگولابطبیعت روستای زنگولاب
جنگل های گلستاننمایی از جنگل های استان گلستان در اطراف شهر مینودشت
ضریح امامزادگان آق امامضریح امامزادگان آق امام آزادشهر
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیگلستانجنگل ها
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com