پوشش محلی

 پوشش محلی
پوشش مردان در پاوه شامل قسمت های گوناگونی است که عبارتند از دستار و کلاه که در زبان هورامان کلاو دسمال گفته می شود شلوار و بالاپوش که چوخه و رانک گفته می شود که از موی بز مرز بافته می شود شال که به آن میوین یا بیبن گفته می شود که از پشم یا مو بز ساخته می شود گیوه یا کلاش که از نخ و پارچه ساخته می شود فقیانه که روی لباس پوشیده می شود و آستین ها را می پوشاند پوزوانه که ساق پا را در مقابل ضربه و سرما حفظ می کند20
عدنان | شنبه 2 اسفند 1393
نمای ایران | شنبه 2 اسفند 139310
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیچوخهرانکپاوه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com