طبیعت روستای زنگولاب

طبیعت روستای زنگولاب
بکر بودن مناظر طبیعی این منطقه و سختی دسترسی برای گردشگران از جمله موارد مثبت در حفظ بکری این منطقه است.30
محمد | جمعه 1 اسفند 1393
نمای ایران | جمعه 1 اسفند 139310
بسیار زیباست. سپاس
چرای گوسفندان در جنگل گلستاناکثر مردم ساکن ارتفاعات گلستان به دامداری و کشاورزی اشتغال دارند.
جنگل های گلستاننمایی از جنگل های استان گلستان در اطراف شهر مینودشت
روستای زنگولابطبیعت روستای زنگولاب
روستای زنگولابروستای زنگولاب در ارتفاعات جنگل گلستان و در اطراف شهر مینودشت قرار دارد. متاسفانه ساخت و سازهای اخیر حالت بکری منطقه را به خطر انداخته است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com