سد شهربیجار

  • سد شهربیجار
  • سد شهربیجار
نمایی از آبگرفتگی روستای دیلمده توسط سد شهربیجار.علیرضا | يكشنبه 30 آذر 13931269 بازدید
بابک سپاسيكشنبه 30 آذر 1393 | 7 سال پیش
جادهجاده ی خاکی در گیلان
برف در روستای لپه سرابرف در روستای لپه سرای گیلان در عید 93
برف در گیلانبرف در روستای لپه سرا
امامزاده هاشم گیلانامامزاده هاشم گیلان که در اتوبان قزوین رشت قرار دارد.
غار درفکغار درفك در زیر قله درفك قرار دارد. داخل این غار معمولا همه فصول سال برف و یخ وجود دارد. در زمان گذشته یخ مورد نیاز این منطقه از این غار تامین می شده ...
واژه کلیدیشهربیجار
علیرضا رستمیعلیرضا رستمیهموند از يكشنبه 9 آذر 1393عشق است گیلان...