آق امام آزادشهر

آق امام آزادشهر
آق امام از توابع آزادشهرحسن | پنجشنبه 1 آبان 13931017 بازدید
ضریح امامزادگان آق امامضریح امامزادگان آق امام آزادشهر
جنگل گلستانمناظر جنگل های گلستان، بخشی از بکرترین جنگل های ایران
مزرعه کلزامزرعه کلزا ، مرزبن
برداشت کلزابرداشت کلزا، روستای مرزبن، آزادشهر
رودخانه خرما رودرودخانه خرما رود، آزادشهر
واژه کلیدیامامآزادشهر
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com