چهره پاییزی جنگل زیبای زنگلاب

چهره پاییزی جنگل زیبای زنگلاب
حمید | دوشنبه 28 مهر 13931046 بازدید
طبیعت روستای زنگولابروستای زنگولاب در ارتفاعات اطراف شهرستان مینودشت در استان گلستان قرار دارد. با توجه به ارتفاع زیاد این منطقه و قرار گرفتن در منطقه ای سبز و جنگلی دارای زمستانی سرد و تابستانی مطبوع است. اکثر مردم منطقه به دامداری اشتغال دارند.
چرای گوسفندان در جنگل گلستاناکثر مردم ساکن ارتفاعات گلستان به دامداری و کشاورزی اشتغال دارند.
جنگل های گلستاننمایی از جنگل های استان گلستان در اطراف شهر مینودشت
روستای زنگولابطبیعت روستای زنگولاب
واژه کلیدیزنگلاب
حمید ساسانیحمید ساسانیهموند از دوشنبه 28 مهر 1393