تنگه چاه کوه

تنگه چاه کوه
جزیره قشم را "جزیره عجایب هفتگانه" می‌خوانند. یک تنگه‌ی زیبا در جزیره قشم. تنگه‌ای با ساختاری از آهک که بر اثر فرسایش، اشکال زیبا و چشم نوازی به خود گرفته است. 20
هادی | چهارشنبه 8 خرداد 1392
عبدل | شنبه 2 اسفند 139310
باورت میشه هنوز من اینجا نرفتم با اینکه اهل بندرم
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیتنگهچاهکوه
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت