آبشار دو قلوی شولخه

آبشار دو قلوی شولخه
کوه پایه ها و دامنه های زاگرس پر از آبشارهای فصلی و دائمی است ورشته کوه شاهو نیز از ایت قاعده مستثنی نیست آبشارهایی که هر کدام به حسب موقعیت زیبایی خاصی دارد از آبشار قلوز در نوسود گرفته تا آبشار پاوه رود . یک از مناطقی که در پاوه گردشگاه و منطقه ی گردشگری است دره گنجگاه است این دره علاوه بر وجه تاریخی دارای پوشش جنگلی بلوط ، زالزالک، مازو و ... بوده و از نظر وجود چشمه دارای چشمه های فراونی می باشد همچنین به علت داشتن ارتفاع دارای آبشارهایی زیبایی است .یکی از این آبشارها آبشار دوقلوی شولخه می باشد که در 7کیلومتری پاوه قرار دارد اما به علت آنکه در زیر جاده واقع شده است از چشم رهگذران دور بوده و برای دیدن آن باید مسافتی را طی کرد این آبشار پس از ریزش اولیه از ارتفاع حدود30متری و طی کردن نزدیک به 800متر دوبراه از ارتفاع50متری ریزش نموده و منظره زیبایی می آفریند 00
عدنان | يكشنبه 3 دی 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبشارقلویشولخه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com