دلم تنگ است،گاهی برای کودکی هایم و باز،گاهی برای کودکی هایم...

دلم تنگ است،گاهی برای کودکی هایم و باز،گاهی برای کودکی هایم...
آخ که چقدر دلم هوای کرسی ذغالی کرده،دلم میخواد برم زیر یه کرسی ذغالی پاهامو ول کنم و بترسم نکنه منقل وسطش پامو بسوزونه،دلم میخواد سیب های یخو جوری گاز بزنم که سق دهنم یخ کنه و همزمان پاهام زیر کرسی گرم بشن... www.khanabadd.com10
تقی | يكشنبه 21 آبان 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
تقی قاسمیتقی قاسمیعضویت از دوشنبه 10 اسفند 1388در هر کجای دنیا که هستی قسمتی از وجود ما را همراه خود برده ایی ای هموطن !khanabadd.complus.google.comm.facebook.comyoutube.com