دلم تنگ است،گاهی برای کودکی هایم و باز،گاهی برای کودکی هایم...

دلم تنگ است،گاهی برای کودکی هایم و باز،گاهی برای کودکی هایم...
آخ که چقدر دلم هوای کرسی ذغالی کرده،دلم میخواد برم زیر یه کرسی ذغالی پاهامو ول کنم و بترسم نکنه منقل وسطش پامو بسوزونه،دلم میخواد سیب های یخو جوری گاز بزنم که سق دهنم یخ کنه و همزمان پاهام زیر کرسی گرم بشن... www.khanabadd.comتقی | يكشنبه 21 آبان 1391
تقی قاسمیتقی قاسمیهموند از دوشنبه 10 اسفند 1388در هر کجای دنیا که هستی قسمتی از وجود ما را همراه خود برده ایی ای هموطن !khanabadd.complus.google.comm.facebook.comyoutube.com