روستای اتو

روستای اتو
روستای اتو در چهارده کیلومتری شهر زیرآب از توابع شهرستان سوادکوه از استان مازندران واقع شده است. طبیعت زیبا و بکر این روستا و آب و هوای بسیار مطبوع و عالی، آنجا را به بهشتی گمشده در کشور عزیزمان ایران تبدیل نموده است .بابک | چهارشنبه 8 شهريور 13911221 بازدید
واژه کلیدیروستایاتو
بابک قیامی میرحسینیبابک قیامی میرحسینیهموند از دوشنبه 28 شهريور 1390