عمارت و باغ شاپوری

عمارت و باغ شاپوری
عمارت شاپوری نام مجموعه‌ای است دو طبقه، با زیربنای 840 متر كه در باغی زیبا به وسعت 4635 متر مربع ساخته شده و در منطقه مركزی شهر شیراز ، در محله ای با قدمت 100ساله، معروف به انوری قرار دارد. این باغ در فاصله بین سال‌های 1310 تا 1315 هجری شمسی، با طراحی استاد ابوالقاسم مهندسی و با مالكیت اقای عبدالصاحب شاپوری از تجار بنام شیراز بنا شده است. عمارت شاپوری در سال 1379 با شماره ثبت 2781 به عنوان اثر ملی ثبت گردیده است. بخش خصوصی در سال 1387 مرمت این بنا را آغاز نموده و از فروردین امسال نیز بازدید از این بنا برای عموم آغاز شده است. منبع : ISNAبابک | پنجشنبه 2 شهريور 13911159 بازدید
واژه کلیدیعمارتباغشاپوری
بابک قیامی میرحسینیبابک قیامی میرحسینیهموند از دوشنبه 28 شهريور 1390